Budynek w tle

Czy inwestycje w nieruchomości to bezpieczny sposób pomnażania kapitału?

Strzałka Poprzedni Następny Strzałka

Wysoka inflacja i związane z tym znaczne spowolnienie polskiej gospodarki sprawia, że ostatnie miesiące stanowią duże wyzwanie dla inwestorów oraz osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Widać to także w kontekście planów inwestycyjnych, które mają pomóc w bezpiecznym pomnażaniu kapitału. Należy jednak podkreślić, że, pomimo sporych zawirowań na rynku, wciąż istnieją rozwiązania, które warto dziś rozważyć. Przykładem tego jest inwestowanie w nieruchomości.

inwestycje w nieruchomości
Wizualizacja osiedla Nowa Częstochowa

 

Oszczędności Polaków w dobie kryzysu gospodarczego

Dane Narodowego Banku Polskiego wyraźnie wskazują, że pomimo szybkiego wzrostu średniego wynagrodzenia w Polsce równie mocno odczuwalny jest w naszym kraju wzrost cen. Taka sytuacja sprawia, że, wciąż dwucyfrowa inflacja (10,8% w lipcu 2023 r.) ma spory wpływ nie tylko na nasz standard życia, ale także na możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Jak wynika bowiem z badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”, przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank, sytuacja finansowa Polaków uległa pogorszeniu w porównaniu do 2022 roku. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w naszych planach związanych z gromadzeniem oszczędności.

Inne badanie „Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków”, przeprowadzone przez Assay Index za 2022 rok, wskazuje, że aż 43% przebadanych Polaków nie ma żadnych oszczędności finansowych. Z drugiej jednak strony, średni poziom oszczędności u osób, które odkładają pieniądze, wynosi aż 36 tysięcy złotych, co oznacza wzrost nominalny o około 20%. Biorąc jednak pod uwagę wysoką inflację, możemy stwierdzić, że faktyczny poziom oszczędności Polaków wyniósł w 2022 roku niemal tyle samo co w 2021 roku. 

Warto jednak zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach nie tyle samo oszczędzanie pieniędzy jest ważne, ile raczej bezpieczne inwestowanie zgromadzonych oszczędności, tak, by nie traciły one na wartości ze względu na inflację. Sposobów, by zrealizować ten plan, jest wiele, począwszy od lokat bankowych i kont oszczędnościowych, poprzez obligacje skarbowe lub korporacyjne, aż po inwestowanie w nieruchomości. I na tym ostatnim zagadnieniu spróbujemy skupić się nieco bardziej.

Inwestycje w nieruchomości sposobem na pokonanie inflacji

Inwestycje w nieruchomości stanowią jedną z najstarszych form inwestycyjnych, z której korzystają inwestorzy na całym świecie. Nieruchomości są wręcz uważane za swego rodzaju nośnik wartości pieniądza, który pozwala na przenoszenie go w czasie. Co ciekawe, nawet chwilowe utrudnienia związane z dostępnością kredytów czy też wysoką inflacją w dłuższej perspektywie czasu nie powodują wyhamowania branży nieruchomości w naszym kraju. 

W dużych miastach wciąż obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na nowe nieruchomości, co niesie za sobą stały wzrost ich cen. Nic więc dziwnego, że świadomi inwestorzy, którym zależy na bezpieczeństwie inwestycyjnym i atrakcyjnych zyskach, dbają o to, by w ich portfelu inwestycyjnym znalazły się właśnie nieruchomości. Zwrot z inwestycji w nowe mieszkanie jest bowiem wyższy niż inflacja, co oznacza, że inwestor jest w stanie zarobić więcej niż tylko zachować wartość swoich oszczędności.

Jak bezpiecznie zarabiać na inwestycjach w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości jest dziś jednym z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania kapitału, jednak i tu napotykamy się na pewne ryzyko. Nieprzemyślane przedsięwzięcie może bowiem narazić nas na spore straty, dlatego warto zwrócić większą uwagę na to, by wybrać odpowiednią formę inwestycyjną, dobraną w zależności od wysokości zgromadzonego kapitału początkowego i naszych indywidualnych uwarunkowań.

Wśród rozwiązań wybieranych najczęściej przez inwestorów decydujących się na zarabianie na nieruchomościach wymienić można:

  • flipping – prosty model inwestycyjny, który wymaga jednak zgromadzenia sporego kapitału początkowego. Jego mechanizm opiera się na kupnie mieszkania w okazyjnej cenie, podniesieniu jego wartości (np. poprzez remont), a na koniec sprzedaży z zyskiem;
  • wynajem – rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na uzyskaniu pasywnego dochodu przy równoczesnej możliwości zarobienia w przyszłości na wzroście wartości nieruchomości;
  • podnajem – inaczej wynajmowanie mieszkania, które nie jest własnością inwestora, a jednocześnie także jest wynajmowane. Zysk w tym przypadku nie jest duży, jednak jest to ciekawa alternatywa dla osób, które nie mają sporego kapitału początkowego;
  • mikrokawalerki – coraz częściej obserwowane rozwiązanie, które polega na zakupie dużego mieszkania i podzieleniu go na mniejsze kawalerki. Małe mieszkania można wówczas sprzedawać lub wynajmować, zyskując w ten sposób okazję do pomnażania kapitału.

Jak widać, inwestowanie w nieruchomości daje nam szerokie możliwości zarówno w zakresie zabezpieczenia kapitału przed inflacją, jak i czerpania stałego dochodu w dłuższej perspektywie czasu. I chociaż nie jest to inwestycja pozbawiona całkowicie ryzyka, to możemy uznać, że jest to jedna z najbezpieczniejszych metod inwestowania zgromadzonego kapitału.

Planujesz zakup mieszkania na Śląsku? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycji dostępnych w Nowa Deweloper. Skorzystaj ze wsparcia naszych doradców i zacznij zarabiać na nieruchomościach!