Budynek w tle

Co oznacza budownictwo kubaturowe?

Strzałka Poprzedni Następny Strzałka

Budownictwo kubaturowe to najważniejszy rodzaj obiektów budowlanych. Jak sama nazwa wskazuje głównym parametrem w opisie takich obiektów jest ich kubatura, czyli objętość. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu firmy Nowa Deweloper z Częstochowy opisujemy, czym dokładnie jest budownictwo kubaturowe i jakie ma zastosowanie oraz jakie rodzaje obiektów kubaturowych wyróżniamy.

Definicja budownictwa kubaturowego

W aktualnych przepisach prawa budowlanego niestety nie istnieje wyczerpująca definicja budownictwa kubaturowego. Została ona jednak stworzona w 2014 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który na potrzeby toczonej się wówczas sprawy sądowej stwierdził, że budownictwo kubaturowe polega na tworzeniu budynków o znacznej objętości. Z tak sformułowanej definicji wynika, że decydującym parametrem, który rozróżnia budownictwo kubaturowe jest objętość. Wynika z niej też, że terminem budownictwo kubaturowe trzeba określać wiele różnych obiektów budowlanych.

Czym się różni budownictwo kubaturowe od budownictwa liniowego?

Jakie są zatem różnice pomiędzy budownictwem kubaturowym a liniowym? Zgodnie  z przytoczoną wyżej definicją budownictwo kubaturowe to takie, które ma określoną objętość, czyli pojemność. Z kolei w przypadku budownictwa liniowego główny naciska kładziony jest na długość tworzonych konstrukcji. Taką definicję spełniają więc nie budynki, tylko np. drogi, linie kolejowe czy instalacje wodociągowe i ciągi kanalizacyjne. Budownictwo liniowe pełni więc nieco inną rolę, ale na pewno ułatwia korzystanie z tworzonych obiektów kubaturowych.

Najważniejsze rodzaje obiektów kubaturowych

Z punktu widzenia firmy deweloperskiej, która specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym, najważniejszym rodzajem obiektów kubaturowych są budynki mieszkalne, w tym domy jednorodzinne  oraz tworzone mieszkania z rynku pierwotnego. Pod definicję obiektów kubaturowych podchodzą również oczywiście budynki, które już istnieją, czyli również zamieszkałe już bloki mieszkalne, domki jednorodzinne czy kamienice.

Poza budownictwem mieszkaniowym, jako obiekty kubaturowe tworzonych jest również wiele innych budynków, spośród nich warto wymienić np.:

  • różnego typu obiekty przemysłowe,
  • sklepy i galerie handlowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe i wypoczynkowe.

Dla wszystkich wskazanych wyżej rodzajów budynków istotny jest parametr objętościowy. Co bardzo ważne, podczas obliczania dokładnej kubatury budynku, pomija się niektóre elementy. W kubaturę niewliczane są np. gzyms czy schody zewnętrzne. Wliczane są jednak różnego rodzaju dobudówki, w tym także werandy i przejścia.

Kto może zlecić stworzenie obiektów kubaturowych?

Najczęstszymi zleceniodawcami wykonania obiektów kubaturowych są deweloperzy. Zlecane przez firmy deweloperskie budynki są wykonywane w celu ich późniejszej sprzedaży lub wynajmu. Firmy deweloperskie zajmują się m.in. tworzeniem budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Zlecenia na stworzenie budynków kubaturowych często pochodzą też od prywatnych inwestorów. W przypadku osób prywatnych najczęściej dotyczą stworzenia domów jednorodzinnych, z kolei firmy i przedsiębiorstwa często zlecają wykonanie dla nich obiektów przemysłowych lub budynków biurowych.